TÄVLINGAR

ÖPSSK kommer under året att anordna eller vara medarrangör av följande tävlingar.

2022-09-03     

Hemortens i militärsnabb
Anmälan senast 21/8 här så anmäler vi gemensamt för klubben. Betala samtidigt in 75kr/start till öpssk.
Anmälan till Hemortens i militärsnabb
Anmälda skyttar till Hemortens i militärsnabb

2022-09-24     

Kretsmästerskap Milsnabb C o B

Anmälan till Kretsmästerskap Milsnabb C o B
Anmälda skyttar till Kretsmästerskap Milsnabb C o B

Svenska pistolskytteförbundets skjutprogram för Nationella tävlingar.

Svenska sportskytteförbundets skjutprogram för sportskytte tävlingar.