STYRELSEN

ÖPSSK styrelse för verksamhetsåret ser ut så är:


Ordförande:

Thomas Engman

Vice Ordf.:

Jan Jorsäter

Sekreterare:

Filip Hofman

TävlingsSekreterare:

Daniel Jander

Kassör:

Amie Blomér

Ledamot:

Svante Carlsson

Ledamot:

Thord Johansson

Ledamot:

Daniel Jander

Suppleant:

Fredrik Magnusson

Suppleant:

Thomas Widner