STYRELSEN

ÖPSSK styrelse för verksamhetsåret ser ut så är:


Ordförande:

Thomas Engman

Vice Ordf.:

Martina Hallblom

Sekreterare:

Filip Hofman

TävlingsSekreterare:

Jan Jorsäter

Kassör:

Amie Blomér

Ledamot:

Svante Carlsson

Ledamot:

Johan Nevelius

Ledamot:

Daniel Jander

Suppleant:

Barbro Sultan

Suppleant:

Jan Jorsäter