Startlista till Middag på stan efter Höstfälten

Nedanstående skyttar är anmälda till tävlingen:

Till tävlingen har 12 deltagare anmält sig till 12 starter.

Karin Elofsson , D2, Laxå PSK

Amie Blomér, B3, Örebro Pistol- Och Ssk

Christian Andersson , C2, Örebro Pistol- Och Ssk

Daniel Jander, B3, Örebro Pistol- Och Ssk

Elisabet Magnusson, VY, Örebro Pistol- Och Ssk

Fredrik Magnusson, B3, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Larsson, C2, Örebro Pistol- Och Ssk

Peter Huss, A2, Örebro Pistol- Och Ssk

Richard Ramstedt, B3, Örebro Pistol- Och Ssk

Susanne Pedersen , VÄ, Örebro Pistol- Och Ssk

Svante Carlsson, J, Örebro Pistol- Och Ssk

Thord Johansson, B3, Örebro Pistol- Och Ssk