Startlista till Örebropricken

Nedanstående skyttar är anmälda till tävlingen:

Till tävlingen har 14 deltagare anmält sig till 26 starter.

Jan Gustafsson, B3, Tysslinge Skytteklubb

Jan Gustafsson, A3, Tysslinge Skytteklubb

Lennart Eriksson, B3, Tysslinge Skytteklubb

Lennart Eriksson, A3, Tysslinge Skytteklubb

Richard Ramstedt, B2, Örebro Pistol- Och Ssk

Richard Ramstedt, A2, Örebro Pistol- Och Ssk

Anders Friberg Kihlander, C3, Örebro Pistol- Och Ssk

Anders Friberg Kihlander, B3, Örebro Pistol- Och Ssk

Dan Andersson , C2, Örebro Pistol- Och Ssk

Dan Andersson , A2, Örebro Pistol- Och Ssk

Daniel Jander, C2, Örebro Pistol- Och Ssk

Daniel Jander, B2, Örebro Pistol- Och Ssk

Filip Hofman, C3, Örebro Pistol- Och Ssk

Filip Hofman, B3, Örebro Pistol- Och Ssk

Henrik Nordenborg, C1, Örebro Pistol- Och Ssk

Henrik Nordenborg, A1, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Anselmius, C2, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Gerhardsson, C2, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Gerhardsson, A2, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Malm, C2, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Malm, A2, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Nevelius, C3, Örebro Pistol- Och Ssk

Johan Nevelius, B2, Örebro Pistol- Och Ssk

Thord Johansson, C3, Örebro Pistol- Och Ssk

Thord Johansson, A3, Örebro Pistol- Och Ssk

Tomas Widner, C1, Örebro Pistol- Och Ssk